ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-MALÉ HOŠTICE- PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Základní školaMateřská školaDružinaJídelna
Aktuality
O nás
Organizace šk. rokuKalendářSmartClass TeacherSmartClass StudentLOGO Škola onlineZájmové kroužkyFotogalerie
Dokumenty
Rodiče a škola
Projekty a granty
Aktuality
O nás
Organizace šk. rokuKalendářSmartClass TeacherSmartClass StudentLOGO Škola onlineZájmové kroužkyFotogalerie
Dokumenty
Rodiče a škola
Projekty a granty
Adresa

Dvořákova 37
Opava - Malé Hoštice
747 05

Email

reditel@skolamalehostice.cz

Telefon

553 765 151
739 479 886

Mapa

IČO: 70 999 368
IZO: 600 143 007
ČÚ: 181709659/0300
ID: w9wmf6f

 

Název projektu:

Vytvoření a vybavení venkovní učebny pro rozvoj technicko-řemeslných a přírodovědných kompetencí žáků ZŠ Opava - Malé Hoštice

Poskytovatel:

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Projekt je financován z programu IROP, poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Rok realizace:  1/2020 - 8/2020
Místo realizace: ZŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Obsahem projektu je vybudování venkovní učebny a pořízení vybavení pro moderní formu výuky přírodovědných a technických předmětů. Venkovní učebna má sloužit polyfunkčně pro výuku přírodovědných předmětů a k provozování technicko-řemeslných dílniček za příznivého počasí. Za nepříznivého počasí budou přírodovědné předměty i technicko-řemeslné dílničky vyučovány ve vnitřních, bezbariérově dostupných učebnách ZŠ Opava - Malé Hoštice.

Hlavním cílem projektu je rozšíření zázemí pro odbornou výuku a zkvalitnění stávající výuky přírodovědných a technicko-řemeslných oborů.

Očekávané výsledky projektu:

  • Vybudování venkovní učebny včetně vnitřního vybavení;
  • Pořízení vybavení využívaného pro výuku přírodovědných a technicko-řemeslných předmětů zkvalitňující výuku těchto předmětů;
  • Zkvalitnění zázemí pro výuku v ZŠ umístěné v lokalitě, kde je silná tradice k uplatnění v přírodovědných, technických a řemeslných oborech;
  • Rozšíření nabídky mimoškolních zájmových aktivit pro žáky ZŠ Opava – Malé Hoštice v oblastech přírodovědných a technicko-řemeslných oborů;
  • Vytváření vztahu a podpora manuální zručnosti, následně rozvoj technicko-řemeslných kompetencí u žáků I. stupně od zahájení školní docházky;
  • Vytváření vztahu a rozvoj přírodovědných znalostí od zahájení školní docházky;
  • Možnost budoucího naplnění požadavků trhu práce v blízkém okolí, ve firmách na Opavsku i Ostravsku;
  • Zatraktivnění výuky v ZŠ Opava – Malé Hoštice vedoucí k většímu zapojení žáků i rodičů do mimoškolních zájmových aktivit;
  • Zkvalitnění zázemí pro výuku vedoucí k většímu zájmu o výuku ze strany učitelů i ze strany žáků.
Výše dotace: 1 350 000 Kč

 

 

Název projektu: Erasmus +  „Creative readers“ (Kreativní čtenáři)
Poskytovatel: financováno z prostředků Evropské unie
Rok realizace: 1. 10. 2019 - 1. 10. 2021
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je sdílení zkušeností zapojených pěti základních škol na téma podpoření vztahu žáků ke čtení. V rámci projektu se prohloubí spolupráce s knihovnami, práce žáků s interaktivními knihami, porozumění textu i vlastní literární tvorba.

Na projektu se spolupodílejí tyto školy:

 -  Osnovna skola Josipa Kozarca  (Chorvatsko)

-  Mateřská a základní škola Opava – Malé Hoštice (Česká republika)

- OOU Lazo Angelovski (Republika Severní Makedonie)

- Saldus novada pasvaldibas Druvas vidusskola (Litva)

- 4 DIMOTIKO PEFKON (Řecko)
 

Výše dotace: 20 915 EUR

 

Název projektu: Školní zahrada jako učebna pod širým nebem
Poskytovatel: financováno z prostředků MSK
Rok realizace: 1. 1. 2019 - 15. 12. 2019
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Cílem projektu je vytvoření přírodního prostoru v okolí školy, který bude využíván především pro výukové potřeby žáků, seznamujících se s různými ekosystémy, živočišnými a rostlinnými druhy a osvojujících si základy ekologického zemědělství.

Vybudováním miniarboreta, vyvýšených záhonů, broukoviště, prožitkového chodníčku, hmyzího domku,… vznikne nový prostor pro moderní formu výuky přírodovědných a pracovně-technických předmětů.

Tímto projektem chceme dát všem našim žákům možnost pohybovat se v přírodním prostředí, zdolávat různé překážky a tím rozvíjet své klíčové kompetence. Nenásilnou formou je tak seznamovat s různými elementy, které jsou součástí přírody /půda, písek, kameny, rostliny, živočichové/. Chceme, aby naše zahrada „žila.“

Výše dotace: 70 000,-Kč

 

Název projektu: Erasmus + „Fairy Tale Bridges“ (Pohádkové mosty přes Evropu) 
Poskytovatel: financováno z prostředků Evropské unie
Rok realizace: 1. 10. 2018 - 1. 10. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je sdílení zkušeností zapojených šesti mateřských a základních škol na téma jazykového vzdělávání a sociální inkluze. Výsledkem projektu bude obohacení účastníků o nové přístupy a praktické postupy uplatňované při výchově a vzdělávání dětí v mateřských a základních školách. Dále také hmatatelné výstupy projektu v podobě praktického manuálu pro ranou výuku jazyka anglického nebo kniha pohádek zaměřená na tradice zúčastněných zemí a příklady inkluze.

Na projektu se spolupodílejí tyto školy:

 - Mateřská škola - Vrtec Galjevicea (Slovinsko) – koordinující organizace
-  Mateřská škola – Vrtec Črnuče (Slovinsko)
-  Základní škola - FPEVB Escorial Vic (Španělsko)
-  Mateřská škola - Djecji vrtic Obzori (Chorvatsko)
-  Mateřská a základní škola Opava – Malé Hoštice (Česká republika)
 - Základní škola – Nuova Direzione Didattica Vasto (Itálie)

Výše dotace: 12 631 EUR

 

 

 
Název projektu:

Mléko do škol

součást tzv. " Školního projektu"

Poskytovatel: SZIF
Rok realizace: od září 2018
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

 

Název projektu: Tvořivá škola-Malé Hoštice II.
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony pro ZŠ a MŠ II.)
Rok realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl: Aktivity projektu podporují společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti. Vybaví pedagogy novými metodami práce pro společné vzdělávání.
Výše dotace: 1 099 199 Kč

 

Název projektu: Modernizace vybavení integrované učebny počítačů a cizích jazyků v ZŠ Malé Hoštice
Poskytovatel:

Integrovaný regionální operační program

3. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Základní školy

Rok realizace:  7/2018 - 9/2018
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Hlavním cílem projektu je modernizace vybavení vč. nábytku současné počítačové učebny ZŠ Malé Hoštice. Realizací projektu vznikne nová integrovaná učebna informačních technologií a cizích jazyků. Učebna bude vybavena moderními multimediálními technologiemi, čímž dojde k výraznému zkvalitnění výuky informačních technologií a cizích jazyků. V rámci projektu bude rovněž řešena bezbariérovost objektu.
Výše dotace: 4 235 218,20 Kč

 

Název projektu: Tvořivá škola-Malé Hoštice
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony pro ZŠ a MŠ I.)
Rok realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl: Aktivity projektu podporují společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti. Vybaví pedagogy novými metodami práce pro společné vzdělávání.
Výše dotace: 682 308 Kč

 

 
Název projektu:

Ovoce a zelenina do škol

součást tzv. "Školního projektu"

Poskytovatel: SZIF
Rok realizace: od března 2010 - doposud
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Vytvoření stravovacích návyků ve výživě dětí, zlepšení zdravotního stavu mladé populace a boj proti dětské obezitě.

 

Název projektu: Celá škola čte
Poskytovatel: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva č. 56)
Rok realizace: 2015
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků, zlepšení jazykové úrovně pedagogů a vytvoření čtenářských dílen pro žáky.
Výše dotace: 240 550 Kč

 

Název projektu: Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce
Poskytovatel: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva č. 51)
Rok realizace: 23. 10. 2014 - 31. 7. 2015
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Zkvalitění výuky pomocí digitálních technologií.
Výše dotace: V tomto projektu jsme byli pouze partnerem.

 

Název projektu: Škola hrou
Poskytovatel: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám)
Rok realizace: 2011 - 2013
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Podpora talentovaných žáků, ale i žáků s výukovými problémy, proškolení pedagogů k dané tématice, vytváření výukových listů, tzv. DUMY
Výše dotace: 643 303 Kč